I v tomto roce pro Vás připravujeme ve spolupráci s pražskou agenturou školy v přírodě tzv. „na klíč“. 

K dispozici vám bude zdravotník, instruktoři, vychovatelé a pro děti zajištěn doprovodný program (lanové překážky, výtvarná činnost, skákací hrad, soutěže, zábavná tematická odpoledne apod.)
 
Nabídkový leták sportlines