Vážení hosté,
vítáme Vás v Rekreačním areálu Poslův Mlýn. Přejeme Vám co nejpříjemnější pobyt a mnoho krásných zážitků.
Aby Váš pobyt nebyl ničím rušen, dovolujeme si Vás informovat o některých opatřeních a doporučeních týkajících
se provozu našeho zařízení.
V areálu se nachází recepce, která nemá non-stop provoz (otevírací doba sezona 8-18 hod, mimosezona 8-16 hod). Proto se, v případě uzavření recepce, s důvěrou obracejte se svými požadavky na personál restaurace. V případě nouze volejte na tel.: 734 596 586 – recepce, případně manažerce střediska 739 366 366.

Areál má svá vlastní parkoviště, nevjíždějte proto do prostor ubytování. Přístupová brána k parkovištím se po 22. hodině zavírá a ráno po 6.30 hodině otevírá.

Ubytovat se lze v den příjezdu vždy od 15. hod – 18. hod a pobyt končí v den odjezdu do 10. hod. U pobytového zájezdu, organizovaných skupin a školních zájezdů, je v den příjezdu sepsán protokol o předání pokojů (chatek) Vedoucímu zájezdu jsou předány všechny klíče od přidělené ubytovací kapacity a lůžkoviny pro každou ubytovanou osobu (ručníky nejsou součástí vybavení) na základě vratné kauce ve výši 500,-Kč. V den odjezdu předává klíče vedoucí zájezdu na recepci a lůžkoviny na ubytovacím místě a zároveň se účastní kontroly pokojů (chatek). Vedoucí skupiny při příjezdu odevzdá na recepci jmenný seznam ubytovaných osob s uvedením trvalého bydliště a data narození (u dospělých osob i číslo občanského průkazu) a provede doúčtování pobytu.

Pokud jste ubytovaní v pokojích, prosíme o důsledné zamykání vchodových dveří (chráníte tak především majetek svůj i majetek ostatních hostů). Pokoje ani chatky personál v průběhu vašeho pobytu neuklízí, pokud by však byla potřeba uklidit, požádejte o to obsluhující personál. Úklid společných sprch provádíme vždy dopoledne. Na chodbách v budovách, v každé chatce i ve společných prostorách jsou odpadkové koše - prosíme veškeré odpadky vyhazovat do těchto košů. Koše neuklízet do pokojů, jinak nebudou vyneseny. Noční klid je od 23:00 do 7:30 hodin. Změny a posuny nočního klidu povoluje a schvaluje manažerka areálu.

Ve všech ubytovacích prostorech  je nutné se přezouvat (v každé budově je na chodbě botník). Prosíme tedy, aby si každý ubytovaný vzal sebou domácí obuv (pantofle) pro pohyb v budovách, učebnách a obuv do společných sprch. Pokud předpokládáte v průběhu pobytu využití naší tělocvičny, vezměte s sebou také vhodnou obuv s bílou podrážkou.

Plná penze je pro děti Mateřských a Základních škol včetně 2 svačin a pitného režimu (snídaně 7:30 - 10:00, oběd 11:30 - 14:00, večeře 17:30 - 19:30, svačiny budou vždy připraveny na tácu, pitný režim bude zajištěn šťávou, čajem a vodou z barelu) - v případě plné obsazenosti areálu bude stravování probíhat po jednotlivých skupinách, informace o časovém rozdělení vám budou podány na začátku pobytu. 

Výdej stravy u školních akcí a organizovaných dětských kolektivů probíhá zásadně a pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. Bez přítomnosti pedagoga nebude žákům strava vydána. Pedagogický dozor odpovídá za pořádek a kázeň v jídelně. Vynášení nápojů, jídla, skla a nádobí je zakázáno. V případě konání celodenních výletů Vám bude strava nahrazena formou suchého balíčku – nahlášení 2 dny předem na recepci.


Při příjezdu obdržíte na recepci identifikační náramky různých barev, rozlišené dle věkové kategorie ubytovaných osob a typu poskytovaných služeb. Každý ubytovaný host je povinen nosit identifikační náramek, který mu byl přidělen. Náramky slouží především pro výdej stravy, ale také pro přehled pohybu hostů, kdy chrání vaši bezpečnost před vniknutím cizích osob do areálu Rekreačního areálu.
Dále vedoucí skupin obdrží kartičku na stravování, kterou se budou v jídelně prokazovat a na konci pobytu jí zase odevzdají zpět na recepci.

V průběhu pobytu máte k dispozici dětské herny, učebny, klubovny, tělocvičny a ostatní služby (dětské hřiště, pingpongové stoly, fotbalové, volejbalové hřiště a jiné) - na době využívání těchto prostor se, prosím, domluvte před začátkem pobytu na recepci, případně o to požádejte obsluhující personál. Prosíme také o pečlivé uspořádání heren, kluboven, učeben a tělocvičny do původního stavu.

Pokud budete chtít pořádat organizovanou akci pro děti (diskotéku, společenský večer), obraťte se na začátku svého pobytu s tímto požadavkem na pracovnice recepce, aby se tyto akce, v případě zájmu více skupin, podařilo časově zvládnout.

V areálu je několik ohnišť na táboráky, oheň proto nezakládejte mimo tato vyhrazená místa.

Na pokojích i v chatkách je přísný zákaz používání elektrospotřebičů (vyjma nabíječek k mobilnímu telefonu) - hlavně rychlovarných konvic, vařičů, infrazářičů tepla apod. a taktéž přísný zákaz kouření. HROZÍ NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
V některých budovách jsou zabudována protipožární čidla. V případě planého výjezdu požárních vozidel bude ubytovaným hostům v dané skupině účtován zbytečný výjezd složek záchranného systému a okamžitě zrušen pobyt bez nároku na vrácení peněžní částky za ubytování.

S případnými dotazy, připomínkami, prosbami či stížnostmi se s důvěrou obracejte na manažerku střediska 739 366 366. Jsme také jenom lidé :o).

UPOZORNĚNÍ - NEPŘEHLÉDNĚTE
Velice nás těší Váš zájem o naše středisko a chápeme Vaši potřebu, jakožto našich budoucích, potencionálních hostů, seznámit se s prostory ubytování, stravování a ostatních nabízených služeb ještě před příjezdem na Váš pobyt.

Vzhledem k velké časové náročnosti (cca 40 – 60 min.) a rozlehlosti našeho střediska, budou prohlídky všech interiérů s podrobným výkladem umožněny pouze po předchozím objednání na tel.č. 734 596 586 a pouze vedoucím skupin, pedagogům, organizátorům akcí apod. 

Rodičům přijíždějících dětí (týdně jich přijíždí cca 650 – 700) prohlídky interiérů s doprovodem našich zaměstnanců umožněny NEBUDOU, vzhledem k velké časové náročnosti a zcela vytížené kapacitě našich zaměstnanců.
Rodiče si však mohou, naprosto bez problémů, prohlédnout všechny exteriéry, dětská hřiště, trampolíny, restauraci, terasy s posezením apod.

Děkuji Vám za pochopení. 
Mgr. Jana Kalousová, MBA, manažer střediska.


VŠECHNY PROSTORY JSOU PŘÍSNĚ NEKUŘÁCKÉ!