ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ                  zpět na článek PRO HOSTY


ČASY VÝDEJE STRAVY:
  • Snídaně   7.30 hod. – 10.00 hod.
  • Oběd     11.30 hod. – 14.00 hod.
  • Večeře   17.30 hod. – 19.30 hod.

Strava bude vydána žákům pouze za přítomnosti pedagogického doprovodu/vedoucího skupiny. Ten u okénka předloží vyplněnou kartičku (obdrží při příjezdu na recepci), kde je název organizace, počet porcí a dohlédne na bezproblémový výdej stravy všem dětem.

Skupiny jsou rozděleny vždy po 30 minutách (případně po 60 minutách) dle předem domluveného pořadí.
Prosíme o dodržení časového limitu vzhledem k ostatním skupinám a o co možná nejhladší průběh výdeje stravy.

K dispozici je pro děti po celý den pitný režim (voda, šťáva, čaj). Děti si můžou pití doplňovat i do přinesených 0,5 l lahviček. O případné doplnění došlých tekutin požádejte personál okénka na použité nádobí nebo obsluhu baru.

Dopolední svačina je vydávána po snídani a odpolední svačina po obědě (přebírá pedagog/vedoucí skupiny u výdejního okénka po domluvě s personálem kuchyně). NA DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ SVAČINU MAJÍ NÁROK POUZE DĚTSKÉ KOLEKTIVY DO VĚKU MAXIMÁLNĚ 15 LET. Žáci středních škol, gymnázií a dospělé osoby svačiny v ceně nemají (lze dokoupit za 25,- Kč/osoba/den).

V případě celodenních výletů prosíme nahlásit na recepci požadavek na balíček místo oběda 2 dny předem do 10 hod. Stejné podmínky platí i v případě objednání buřtů na opékání (cena 25,- Kč/osoba za 1 kus buřtu, chléb, hořčici, kečup a papírový tácek).

Jednotlivé porce jídel jsou normovány dle věku dětí (rozděleno na MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, Střední škola a dospělí)
a tomu odpovídá i cenová relace vašeho pobytu. Děti si v případě zájmu můžou požádat o přídavek jídla po dohodě s personálem kuchyně (domlouvá pedagogický doprovod/vedoucí skupiny) většinou po skončení výdeje jídel.

Nepožadujte po nás změnu jídelního lístku, není možné vám kvůli velkému počtu strávníků, vyhovět. Jednotlivé druhy jídla tvoří vyvážený jídelníček pro 5 – 7 denní pobyty dětí.
Diety prosíme nahlásit předem a upozornit personál kuchyně při výdeji jídel.

PROSÍME O ZÁVĚREČNÝ ÚKLID STOLŮ A ŽIDLÍ