Pouhé 2km od Doks východním směrem je v lese ukryt pískovcový blok nazvaný Králův stolec, nejvyšší ze skalních bloků
v okolí. Podle pověsti na něm odpočíval Karel IV. a kochal se pohledem na jezero.
O kilometr dále se rozkládá národní přírodní rezervace Břehyně-Pecopala.Ta zahrnuje Břehyňský rybník (jeden
z nejstarších v Čechách - založen 1287), vyhledávaný hlavně při přeletech velkým množstvím druhů vodních ptáků. Je zde zákaz koupání. Dále zahrnuje pískovcovou pahorkatinu kolem vrchu Pec (či Pecopala-451 m) se stržemi a roklemi, kterou pronikají třetihorní vulkanity.
Na východním břehu Máchova jezera je národní přírodní památka Swamp - bažina slatinného charakteru uchovaná
na naplavených píscích. Je to jedno z nejmenších míst na světě s výskytem největšího počtu řas a sinic.
Severně od Doks jsou Polomené hory s Hradčanskými stěnami, ještě donedávna nepřístupné (bývalý vojenský prostor).
V nich najdeme tajemné rokle, bizarní skalní útvary jako např. Skalní brána (miniatura Pravčické brány), či proděravěný skalní blok zvaný Pusté (Psí) kostely (Hundskirche). Celou čtvrtinu Polomených hor zabírá severně od Starých Splavů obora
s vysokou, ale i mufloní zvěří.
Severním směrem od Starých Splavů se dále nacházejí Provodínské kameny, z nichž nejvyšší je Lysá skála (419 m), známá spíše jako Spící panna pro podobu obličeje ležící dívky. Je z ní nezvyklý a krásný rozhled.
Západně od Starých Splavů v lese plném romantických roklí je skryta Braniborská jeskyně. Jedná se o pískovcovou polojeskyni (převis), která sloužila v 18. s tol. v dobách válek jako úkryt zejména pro dokské obyvatele.
Jihozápadně od Doks začíná chráněná krajinná oblast Kokořínsko se svými romantickými kaňony, skalními útvary, z nichž nejznámější jsou Pokličky, a s řadou malebných venkovských sídel.
Za zvláštní zmínku stojí v této oblasti vrch Nedvězí (asi 4,5 km jižně od Dubé) s jedním z nejkrásnějších kruhových rozhledů v Čechách.